Arrangementen

Zuiderwaterlinie Varen en Wandelen.

De Zuiderwaterlinie was een verdedigingssysteem van Vestingsteden gecombineerd met inundatie van de omliggende laaggelegen gebieden van Bergen op Zoom tot aan Grave. Bedoeld om de gebieden van de noordelijke Nederlanden te beschermen tegen invallen van Spanjaarden en Fransen.

Verdediging door inundatie (het onder water zetten van grote laaggelegen gebieden) was al bekend ten tijde van het hertogdom Brabant.  

’s-Hertogenbosch, één van de hoofdsteden van het hertogdom, heeft zich altijd gewapend met vestingmuren om de stad en de mogelijkheid om in oorlogssituaties de omgeving onder water te zetten. De stad kreeg daarom ook de bijnaam van “Onoverwinnelijke Moerasdraak”.

Frederik Hendrik, de stadhouder van de noordelijke Nederlanden, belegerde ’s-Hertogenbosch tijdens de Tachtigjarige Oorlog in 1629 met ca 28.000 militairen en liet om de stad in enkele weken tientallen kilometers dijk aanleggen waardoor de stad kon worden drooggelegd. Na bijna 5 maanden lukte het hem om de stad te overmeesteren. Nog lange tijd na 1629 werd water in combinatie met vestingmuren, rondelen en bastions als een ideale verdediging gezien. Na 1875 was dit echter grotendeels verleden tijd. De muren om de stad zijn echter gebleven omdat ze naast een verdedigende functie ook als waterkering dienden.

De stad heeft dan ook kosten nog moeite gespaard om de muren de laatste 25 jaar te restaureren. Vandaag de dag zijn gebieden rond de stad s-Hertogenbosch echter belangrijke natuurgebieden, zoals De Gement en het Bossche Broek. Door klimaatsveranderingen moet de stad zich nu wapenen tegen hoog water, zoals in 1995 toen grote gebieden rond de stad en de A2 onder water hebben gestaan. De Gement en het Bossche Broek waren de overloopgebieden en de muren van de stad waren broodnodig als waterkering!

Dit arrangement start met een vaartocht over de Dommel vanaf Bastion Oranje naar Out Herlaer. Vervolgens  wordt door het Bossche broek teruggewandeld naar Bastion Oranje alles o.l.v. een gids.

Wanneer: elke 4 zondag van te maand vanaf April t/m Oktober ( mits er voldoende deelnemers zijn)

Tijdstip: 9.30 uur start vaartocht/ eindtijd 12.00 uur Bastionder(is op Bastion Oranje).

Kosten: €17,50 p.p.

Aanmelden is noodzakelijk en kan tot de zaterdag voor de 4de zondag tot 12.00 uur (Er is plaats voor 28 personen dus vol is vol).

Uiteraard is dit arrangement ook voor groepen te reserveren op andere tijden vanaf minimaal 10 personen.